Home

Waarvoor wij staan

Vivo-Plus is ervan overtuigd dat zorg in de eigen omgeving (altijd) betere zorg is. Ouderen die zelfstandig wonen moeten daarom kunnen rekenen op zorg dichtbij huis.

Nieuwe initiatieven op het gebied van zelfstandig wonen in combinatie met zorg zijn daarom hard nodig. Vanaf de jaren tachtig daalt het aantal ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl het aantal ouderen is verdubbeld naar 650.000. Woonde in 1980 nog 63% van degenen ouder dan tachtig jaar in een verzorgings- of verpleeghuis, in 2010 was dat aantal al sterk afgenomen naar slechts 24%. Door deze trend zijn de mogelijkheden om langer thuis te wonen toegenomen door onder andere mantelzorg, een meer flexibele inzet van thuiszorg en door nieuwe vormen van slimme en geavanceerde automatisering.

Vivo-Plus gaat nog een stap verder en wil zowel goede zorg aanbieden als de mogelijkheid tot zelfstandig wonen binnen één uniek project. Wij ontwikkelen passende woonvormen tegen een betaalbaar tarief waarin wordt voldaan aan de verschillende eisen en wensen van bewoners rondom het zelfstandig wonen en de zorg. Vivo-Plus wil daarnaast in hetzelfde project een faciliterende rol spelen op het gebied van bijvoorbeeld recreatie en gemeenschap.

Langer zelfstandig blijven wonen vraagt daarnaast óók om voorzieningen voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld voor revalidatie en vakantie. Vivo-Plus wil binnen het project een zogenaamd ‘zorghotel’ realiseren. Een tijdelijk verblijf in een zorghotel zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk langer thuis kunnen wonen. In een situatie van zorgafhankelijkheid verhuizen mensen niet direct door naar een permanente woonzorg omgeving en keren zij bij herstel terug naar de eigen woning.

Vivo-Plus richt zich op langer zelfstandig wonen in het algemeen en op revalidatie en behandeling van de cliënten met de ziekte van Lyme en cliënten met ALS in het bijzonder. In het kader van Lyme is er een nauwe samenwerking met het Lyme centrum BCA

(Borrelia Centrum Augsburg) en het Academisch Medisch Centrum Brussel. Samen met het AMC vindt nu ook onderzoek plaats om de diagnostiek van Lyme ziekte te verbeteren. Ten bestrijding van ALS is Vivo-Plus sterk betrokken bij een nieuw behandelprotocol van farmacoloog dr. Bert Tuk, eveneens in samenwerking met het AMC.

Waarvoor wij staan

Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg en meer voor elkaar zorgen vindt bij voorkeur in de eigen omgeving plaats. Zelfstandig wonen moet daarbij samengaan met behoud van de zelfredzaamheid. Het beleid om langer zelfstandig te wonen is al in gang gezet .

Vivo+ gaat verder en ontwikkeld passende woning tegen een betaalbaar tarief waar bewoners invulling krijgen in hun wensen en eisen:

  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Zorg
  • Hotelfunctie
  • Privacy
  • Gezelligheid
  • Kortom leven mogelijk door wonen met een plus indien nodig

Vanaf de jaren tachtig daalt het aantal ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl sindsdien het aantal ouderen is verdubbeld naar 650.000. Leefde in 1980 nog 63% van degenen ouder dan tachtig in een verzorgings- of verpleeghuis, in 2010 was dat 24%. Ook de mogelijkheden om langer thuis te wonen zijn al toegenomen door onder andere mantelzorg, een meer flexibele inzet van thuiszorg en door nieuwe vormen van domotica.

Over Vivo-Plus

Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op het realiseren van meer en betere woningen die passen bij de verschillende levensfasen van mensen. Hiermee speelt zij in op de toenemende vergrijzing en de mate waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen. Daarnaast is er meer aandacht voor de leefbaarheid van wijken en buurten.

Vivo-Plus wil de speler zijn die van dit beleid een werkelijkheid maakt voor heel Nederland en voor elke inkomensklasse.

Vivo-Plus is opgericht door Han Sumajow en Thomas Martens,  zij vormen tevens het bestuur van de stichting.

Contact

Vivo-Plus is te bereiken op het nummer

06 – 30 23 34 08