Nieuws

Stichting Vivo-Plus is een door een arts opgerichte zorgorganisatie. Vivo-Plus richt zich op langer zelfstandig wonen in het algemeen en op revalidatie en behandeling van de cliënten met de ziekte van Lyme en cliënten met ALS in het bijzonder. In het kader van Lyme is er een nauwe samenwerking met het Lyme centrum BCA

(Borrelia Centrum Augsburg) en het Academisch Medisch Centrum Brussel. Samen met het AMC vindt nu ook onderzoek plaats om de diagnostiek van Lyme ziekte te verbeteren. Ten bestrijding van ALS is Vivo-Plus sterk betrokken bij een nieuw behandelprotocol van farmacoloog dr. Bert Tuk, eveneens in samenwerking met het AMC.

Een mooie nominatie in de prijsvraag Who Cares!

Vivo+ heeft samen met ZILT architecten, Beyond Now, Dura Vermeer Hengelo en Aalberts Ontwikkeling een plan ingediend voor de Oosterparkwijk in Groningen. We zijn geëindigd bij de laatste vijf. De aankomende tijd zullen we onze blik openstellen voor deze en andere locaties in Nederland om ons bijzondere plan uit te rollen.

See me, Feel me, Touch me, Heal me – TOMMY staat voor een hoogwaardige kwaliteit van leven. Voor een omgeving waarin mensen bewuster en gezonder leven. Elkaar ontmoeten. Genieten. En van betekenis zijn. Met een uniek pakket van woningen, voorzieningen, diensten en een aantrekkelijke openbare ruimte voegt TOMMY een wel heel bijzonder stukje binnenstad toe. Toegankelijk voor iedereen. Met als centrale plekken de recreatiehaven en de kas in de groene stadstuin – voor werken, horeca, cursussen en allerhande (spontane) initiatieven.

TOMMY’s kernwaarden: gezondheid, gastvrijheid en innovatie. Mensen gezond houden en maken (preventie!). Bewoners en bezoekers het gevoel geven dat ze er mogen zijn. En gebruik maken van de nieuwste toepassingen en inzichten op technisch en sociaal vlak.

Vivo+ is verbonden aan dit project als kennisleverancier van alle vragen rondom het thema zorg. Anderhalvelijnszorg, zorghotel alsmede hoe tot een moderne vorm van wonen en zorg te komen.

Winnaars prijsvraag Who Cares bekend: TOMMY naar de tweede ronde!

In de door de Rijksbouwmeester uitgeschreven prijsvraag Who Cares is onze inzending “See me, Feel me, Touch me, Heal me – TOMMY” door naar de tweede ronde. Dat maakte staatssecretaris Van Rijn maandagavond in een goed bezocht Rotterdams theater Zuidplein bekend. TOMMY, met een knipoog naar de rockopera van The Who uit 1969, is een inzending van een divers team met onder meer Beyond Now, ZILT architecten, Aalberts Ontwikkeling en Vivo-Plus voor de Groningse Oosterparkwijk – één van de vier locaties voor de prijsvraag.

De wijk die alle zintuigen prikkelt!

TOMMY beoogt de inzet van ál onze zintuigen als basis voor een maatschappij met meer aandacht voor elkaar, zeggenschap, oog hebben en gehoord worden. Wat levert dit op? Een nieuwe omgeving als kloppend hart in de wijk om mensen te binden en uit te dagen. Healthy aging, een afname van de verkeerde-bedproblematiek en besparing van kosten in WMO/Zorg. TOMMY is een combinatie van een organisatiemodel, innovatie in gezondheid en zorg, een fysiek ontwerp en ontmoeting.

Fysieke en maatschappelijke oplossingen

Sec kijkend naar de fysieke kant van TOMMY, dan zien we een nieuw multi-use complex voor wonen, gezondheid, wellness, een kas, een haven, horeca, ateliers en ander vertier. Kijkend naar de maatschappelijke kant van TOMMY, dan zien we vooral ontmoeting, onderlinge zorg, participatie, coaching, inzet, vertrouwen, minder verspilling en heerlijk wonen. De nieuwbouw die we als nieuwe hartkamer in de Oosterparkwijk ontwikkelen is de architectonische vertaling hiervan. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven.

TOMMY speelt in op de verschuiving van lineaire zorg naar wraparound care waarbij de mens niet naar de zorg toe gaat, maar de zorg naar de mens. Waar mensen letterlijk ontzorgd worden. Waar zorg persoonlijk en op maat is. TOMMY biedt anderhalve lijnszorg vanuit een regionale scope die huisartsen faciliteert in hun dienstverlening, uiteenlopend van meekijkconsulten door medische specialisten tot de meer laagcomplexe verrichtingen.

Ontzorgen en activeren

Minstens zo belangrijk zijn de niet-fysieke elementen die we met TOMMY in de wijk plaatsen. Bij wie kan ik waarvoor terecht? Wat kan ik zelf bijdragen aan de wijk? Voorbeelden van vragen die TOMMY vanuit het hospitalitymanagement en in nauwe samenwerking met de wijk kan beantwoorden. Niet zozeer om het standaard antwoord “Zo moet het” of “Zo doen we het altijd” klaar te hebben, maar veel meer faciliterend in het helpen vinden van je eigen weg. Of het nou gaat om het voorkomen van eenzaamheid en obesitas of het verkrijgen van inspiratie. De hospitalitymanager staat bij zonder vooroordeel, inspireert, levert ideeën en blust eventuele brandjes. Gericht op positieve prikkels en een fijn leven met elkaar.

De aankomende maanden werkt het team met partijen uit de wijk en de stad de plannen verder uit.

Tekst Alex Sievers – Beyond now