Over Vivo-Plus

Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op het realiseren van meer en betere woningen die passen bij de verschillende levensfasen van mensen. Hiermee speelt zij in op de toenemende vergrijzing en de mate waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning blijven wonen. Daarnaast is er meer aandacht voor de leefbaarheid van wijken en buurten.

Vivo-Plus wil de speler zijn die van dit beleid een werkelijkheid maakt voor heel Nederland en voor elke inkomensklasse.

Vivo-Plus is opgericht door Han Sumajow en Thomas Martens,  zij vormen tevens het bestuur van de stichting.