Waarvoor wij staan

Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg en meer voor elkaar zorgen vindt bij voorkeur in de eigen omgeving plaats. Zelfstandig wonen moet daarbij samengaan met behoud van de zelfredzaamheid. Het beleid om langer zelfstandig te wonen is al in gang gezet .

Vivo+ gaat verder en ontwikkeld passende woning tegen een betaalbaar tarief waar bewoners invulling krijgen in hun wensen en eisen:

  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Zorg
  • Hotelfunctie
  • Privacy
  • Gezelligheid
  • Kortom leven mogelijk door wonen met een plus indien nodig

Vanaf de jaren tachtig daalt het aantal ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl sindsdien het aantal ouderen is verdubbeld naar 650.000. Leefde in 1980 nog 63% van degenen ouder dan tachtig in een verzorgings- of verpleeghuis, in 2010 was dat 24%. Ook de mogelijkheden om langer thuis te wonen zijn al toegenomen door onder andere mantelzorg, een meer flexibele inzet van thuiszorg en door nieuwe vormen van domotica.